Hopp til innholdet

WP15 for trau

I samarbeid med vår agent i Nederland, Stesa system, har vi levert 4stk WP15 pakkemaskiner med tilhørende stabler. Maskinene er av typen WP15 tilpasset for å produsere trau. Dette gir kunden en standardmaskin som er ferdig utprøvd og utviklet.

Stableren på bakside er bygget på ønske av kunde. Denne enheten vil stable ønsket antall trau oppå hverandre og dermed minske arbeidsmengden for operatør på linjen.